20/5 2024

Järvaveckan 2024

Onsdag den 29 maj anordnar Svenska Postkodstiftelsen ett panelsamtal på Järvaveckan för att belysa organisationers kraftfulla betydelse i närområdet. Postkodstiftelsen har gett finansiellt stöd till många olika organisationer som jobbat utifrån det lokala perspektivet och som har lång erfarenhet av det.   


  • Dag: Onsdag 29 maj
  • Tid: 12.30-13.15
  • Plats: Seminariescen Malmö

På seminariet samlas organisationerna Changers Hub, Hej Främling! och Järvas gemensamma krafter – som alla vid något tillfälle fått projektstöd av Postkodstiftelsen – för att prata om betydelsen om att organisationer som är från närområdet, arbetar i det lokala området och på så vis bidrar till samhället i stort.  

Välkomna till seminariescen Malmö kl. 12.30 för att lyssna på organisationernas berättelser om framgångar, motgångar och lärdomar, samt hör de resonera kring vad som saknas för att vi ska nå ett jämlikt samhälle. Moderator är ingen mindre än vår egen Robert Brodén, projektledare på Postkodstiftelsen.  


Medverkande:    

  • Changers Hub: Neda Khezerian, verksamhetsledare Changers Hub HQ   
  • Hej Främling!: Nathalie Johansson Billing, Regionchef syd    
  • Järvas gemensamma krafter: Tayib Ibrahim Abdullahi, ordförande  

Mer om Postkodstiftelsens panelsamtal hittar ni här.  
 

Hoppas vi ses på Järvaveckan!