Young violinists play in open concert with the orchestra. Focus on foreground.

19/6 2024

Vi söker projektidéer som bidrar till ett fritt och öppet kulturliv

Just nu pågår rekordmånga krig och konflikter, en ökad polarisering, samt en demokratisk tillbakagång i en mängd länder. Det har lett till att den konstnärliga friheten nu hotas på flera håll i världen, även i Europa. Också i Sverige märks en ökad oro och debatt kring kulturens oberoende och politiskt inflytande.

Postkodlotteriets Stiftelse vill verka för ett starkt skydd och stöd för konstnärer och kulturskapare. Den konstnärliga friheten behöver stärkas och skyddas också i vårt närområde. Vi tror att det behövs en påminnelse till såväl demokratiskt sinnade beslutsfattare, som till en bred allmänhet, att den konstnärlig friheten är en viktig del av yttrandefriheten och en grundläggande mänsklig rättighet.
  
Om ni arbetar med de här frågorna och har en projektidé är ni välkomna att skicka in en ansökan. För att hinna bedöma och fatta beslut om ett eventuellt stöd innan årsskiftet, tar vi gärna emot er ansökan senast den 18:e augusti.

Här kan ni hitta några av de pågående och tidigare projekt vi stöttat inom det här området. Vår ansökningsprocess och ansökningsformulär hittar ni här.    

Vi ser fram emot att läsa er ansökan!