Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Allas Röster

-för att skapa engagemang och tillhörighet i samhället-

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Organisationer som arbetar med att stärka demokratiska samtal, engagerar och bidrar till att öka delaktighet och inflytande är ovärderliga för samhället. Men för att skapa förändring behövs resurser.

Genom en särskild satsning vill vi därför ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 200 000–500 000 kronor för att genomföra projekt som bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Vi ser gärna att projekten, på ett engagerande och praktiskt sätt, kan öka engagemang, möjliggöra ett aktivt deltagande och ett växande inflytande i närområdet, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka.

Ansökan är nu stängd. Vi återkommer med besked i november.


Kriterier och bedömningsgrunder

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som är registrerade i Sverige har möjlighet att ansöka om stöd inom ramen för Postkodstiftelsens utlysning Allas Röster – för att skapa engagemang och tillhörighet i lokalsamhället.

Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av er som organisation, projektet och dess bedömda potential att bidra till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Ett urval av ansökningar kommer att beviljas stöd. I bedömningen tar vi även hänsyn till hur ert projekt kompletterar andra projekt som beviljas stöd inom utlysningen. Vi kommer att eftersträva en geografisk spridning över landet samt en variation av metoder och angreppsätt. Vi kommer prioritera projekt som har målgrupper som lever i utanförskap, saknar inflytande, upplever diskriminering och/eller inte känner sig delaktiga i samhället.

Ansökan är nu stängd. Vi återkommer med besked i november.