Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Allas Röster

-för att skapa engagemang och tillhörighet i samhället-

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Organisationer som arbetar med att stärka demokratiska samtal, engagerar och bidrar till att öka delaktighet och inflytande är ovärderliga för samhället. Men för att skapa förändring behövs resurser.

Genom en särskild satsning vill vi därför ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 200 000–500 000 kronor för att genomföra projekt som bidrar till ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Vi ser gärna att projekten, på ett engagerande och praktiskt sätt, kan öka engagemang, möjliggöra ett aktivt deltagande och ett växande inflytande i närområdet, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka.

Insatserna kan också handla om att skapa metoder för integration, medborgardialog, att höja tilliten eller öka inflytandet i sakfrågor. Projekten kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Vi är övertygade om att det finns fantastiska idéer runt om i Sverige som kan genomföras med stora möjligheter att leda till förändring. Om ni har en sådan idé, och uppfyller nedanstående kriterier, så ser vi fram emot att läsa er ansökan. Sista ansökningsdagen är den 24 oktober 2021.

Projekten kan tidigast starta 1 februari 2022 och bör pågå i 9–12 månader, dock som längst till den 31 januari 2023. Ni kan ansöka om ett projektstöd på mellan 200 000–500 000 kronor och projektet ska finansieras fullt ut av Postkodstiftelsen. Har ni ett längre eller större projekt än så, så hänvisar vi till vår ordinarie ansökningsprocess.

Ansökan är nu stängd. Nu har alla som har sökt till Allas Röster fått ett svar från oss. Om ni inte hittar svaret, titta gärna i skräpposten. De projekt som har gått vidare i processen har tilldelats en kontaktperson hos oss och arbetar tillsammans med oss för att utforma en fullständig projektplan. När projekten drar igång kommer ni även att kunna läsa om dessa på vår hemsida.