Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Allt vi inte pratar om – fritid och idrott

Precis som andra delar av samhället är idrotten berörd av sexuella trakasserier och övergrepp, någonting som framkom under uppropet #metoo under hösten 2017. Många jämställdhetsinsatser inom idrott och andra fritidsverksamheter har varit riktade mot tjejer i syfte att stärka, men för att nå till en trygg och jämställd verksamhet behövs insatser mot killar och män. I detta projekt verkar Make Equal för att med avstamp i satsningen ”Allt vi inte pratar om” möjliggöra förändring av normer och attityder inom idrott och fritidssektorn.  Bland annat  genomförs utbildningar för idrottsledare och föreningar, som får verktyg för att skapa dialog med killar och män. Inom ramen för projektet tas det också fram en kampanj med förebilder som ger förslag på hur man kan säga ifrån vid dålig jargong eller trakasserier.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av metodmaterial och utbildning, kortfilmer, podcast, samt spridning vid konferenser.

Därför fick projektet stöd

Många barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid inom idrotten eller annan fritidsverksamhet. Genom att särskilt belysa jargonger och trakasserier inom denna sektor – samt att proaktivt ge förslag på hur man kan förändra det, bidrar projektet positivt till allas utveckling och trygghet.

Projektets tidsstatus

44%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i augusti 2020

För mer info: http://alltviintepratarom.se