Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Theresa Goma is a One Acre Fund farmer from Blantyre District. She joined One Acre Fund 2017 and she is also a chief in her area. She is a married woman with three children who are all school going children. She has a niece who she lives with and takes care of all her needs including paying her school fees. She benefitted from the One Acre Fund yield insurance cover in the 2017/2018 season because that year a drought occured and many farmers didnot harvest much. Theresa was one of the farmers who were affected by the drought. She loves One Acre Fund because of the quality inputs they offer.

Utbildning för ökad matsäkerhet i Malawi

Covid-19 har stora konsekvenser för Malawis bönder. Åttio procent av landets befolkning arbetar i den agrara näringen som försörjer den hastigt ökande befolkningen med mat. Pandemin innebär ökad utsatthet i och med reserestriktioner, minskade investeringar och begränsad exportmarknad. Covid-19 pandemin kan – speciellt i kombination med redan digra konsekvenser från klimatförändringar – resultera i långsiktig matosäkerhet, lägre nutritionsnivåer och utbredd fattigdom i landet.

One Acre Fund ska anpassa sin utbildningsverksamhet både för att fungera under de nya förutsättningar som pandemin innebär och samtidigt minska konsekvenserna av Covid-19 för böndernas förutsättningar att försörja landet med mat.

Projektet stöttas med 2 080 000 kr.
SV


Detta kommer hända i projektet

Bönderna ges tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att minska smittspridningen av Covid-19 och utbildas i att minska den ökade risk risken för matosäkerhet som pandemin har medfört.

Därför fick projektet stöd

Projektet ger stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.

Projektets tidsstatus

53%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i september 2021

För mer info: https://oneacrefund.org