Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

FÖR UNGAS FRAMTID

Postkodstiftelsen lanserar en ny satsning med målsättningen att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället.  

Ojämlika uppväxtvillkor är en grogrund för utanförskap, och den senaste tiden med ökad ekonomisk osäkerhet ökar klyftorna i Sverige. Barn i socialt och ekonomiskt utanförskap löper högre risk att drabbas av sociala problem, våld, mobbing, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering samt kriminalitet – både som offer och förövare. Det senaste decenniet har grov kriminalitet längre ned i åldrarna ökat i Sverige. Att barn får stöd tidigt minskar risken för socialt och ekonomiskt utanförskap senare i livet. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, men trots att Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem riskerar många barn att falla genom skyddsnätet. 

Riskfaktorer som kan leda till socialt och ekonomiskt utanförskap kan involvera psykisk ohälsa, missbruk hos föräldrar, svaga ekonomiska resurser i familjen, tidiga skolmisslyckanden, våld och övergrepp, problematiska vänskapsrelationer eller avsaknad av en meningsfull fritid. Det finns idag stora skillnader i barns och ungas tillgång till utbildning, hälsa, levnadsstandard och välbefinnande – och klyftorna ökar. Civilsamhället spelar en viktig roll som komplement till offentliga stödinsatser så som skola, socialtjänst och polis för att öka skyddsfaktorerna så att barn och unga inte ska hamna i utanförskap eller gängkriminalitet. Att ha närvarande föräldrar, stödpersoner och/eller förebilder som stöttar barn och unga i utanförskap är viktigt för att deras behov och rättigheter ska tillgodoses. 


Som en del i Postkodstiftelsens prioritering på mänskliga rättigheter och demokrati vill vi nu fokusera särskilt på att förbättra livssituation för barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap i en särskild satsning. Målsättningen är att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället – genom förebyggande och akuta insatser. Vi avser därför ge stöd till projekt som bidrar till detta på en eller flera av följande nivåer: 

BARN & UNGA  

  • projekt som bidrar till att öka självförtroendet och framtidstron samt en stärkt förmåga att göra egna val och påverka sin tillvaro. 
  • projekt som bidrar till att öka tillgången till nya färdigheter, en meningsfull fritid eller sysselsättningar så som jobb eller utbildning.    

VIKTIGA VUXNA

  • projekt som bidrar till att familj eller stödpersoner blir bättre rustade att tillgodose barn och ungas behov som närvarande och stöttande vuxna.

OMGIVANDE SAMHÄLLE 

  • projekt som bidrar till mobilisering eller påverkan för att skapa ett starkt omgivande samhälle genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer.  

Genom satsningen ”För ungas framtid” vill vi bevilja projektstöd om totalt 25–30 miljoner kronor fördelat på flera projekt. Storlek på individuella stöd kan variera men ska vara motiverat i förhållande till projektets resultat och den sökande organisationens kapacitet. Längden på projekten kan variera, men de ska vara minst 6 månader och max 3 år.  Sista ansökningsdagen har passerat. Vi återkommer med besked om din ansökan inom sex veckor.