Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hur gör man för att söka stöd?

Ansökningsprocessen börjar med att den sökande organisationen skickar in en kortfattad beskrivning av sin projektidé. Vi tar emot och bedömer projektidéer löpande under hela året. Vi önskar motta projektidén omkring fyra månader innan planerad projektstart.


1: Projektidé

Vi tar löpande emot projektidéer och söker även själva upp organisationer. Börja med att skicka in en kort beskrivning av projektet genom att använda vårt ansökningsformulär. Var gärna så konkret och tydlig som möjligt så ökar möjligheten för oss att ge ett snabbt svar.


2: Första bedömning

Samtliga projektidéer bereds i grupp för att säkerställa en rättvis bedömning. Vi behandlar alla projektidéer kontinuerligt och går igenom dem utifrån våra uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.


3: Första besked

Inom 4-6 veckor återkommer vi med ett besked om vi vill gå vidare med er projektidé eller inte. Ca 10% av projektidéerna går vidare till nästa steg.


4: Bedömning av er organisation

Om vi väljer att gå vidare med er idé är nästa steg att inhämta mer information om er organisation. I detta skede efterfrågar vi referenser samt dokument såsom årsredovisning, registreringsbevis, stadgar.


5: Fullständig ansökan

I denna del av processen arbetar en ansvarig projektledare från oss nära er för att bistå er i utformningen av en fullständig ansökan, som består av projektplan, tidsplan och budget. Detta steg i processen kan ta olika lång tid beroende på hur genomarbetad er idé är när ni kommer till oss.


6: Beslut

Vi har en väl genomarbetad beslutsprocess och fattar kontinuerligt beslut om de projekt som vi vill stödja.


7: Avtal

När det formella beslutet är taget skriver vi ett avtal som reglerar vårt åtagande att stödja projektet och ert åtagande att genomföra det. Därefter kan projektet inledas!