Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Frågor och Svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får om Grannskapsinitiativet. Missa inte heller vår guide med tips till ansökan.

Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen behöver man vara en ideell förening eller en allmännyttig stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer.

I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.

Hur stort stöd kan vi söka?

Det är möjligt att söka 20 000–50 000 kr. För projekt som önskar söka högre belopp hänvisar vi till vår ordinarie process här.  

Hur långt kan ett projekt vara?

Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader. Det är inte möjligt att förlänga projekttiden under projektets gång. För projekt som är längre hänvisar vi till vår ordinarie ansökningsprocess här.

Vad är syftet med Grannskapsinitiativet?

Syftet med Grannskapsinitiativet är att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige, såväl på landsbygden som i storstäderna. ​​Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan individer och grupper av människor och/eller bidra till ökat välbefinnande och hälsa.​

Vad menar ni med ”grannskap”?

Grannskapsinitiativet syftar till att stötta projekt som genomförs i närområdet och engagerar de människor som bor och/eller rör sig där. Det kan handla om kvarteret, byn, ett område i staden där du bor eller ett samarbete mellan två lokala områden. 

Vi har redan fått stöd via Grannskapsinitiativet. Kan vi söka igen?

Det går bra att söka stöd igen från Grannskapsinitiativet, men ert förra stöd måste vara avslutat och slutrapporterat innan ni kan ansöka igen. 

Varför står det att ansökan är stängd?

Vi tar löpande emot ansökningar varje månad och stänger tillfälligt formuläret när vi mottagit så många ansökningar som vi har möjlighet att hantera varje månad. Om det står att ansökan är stängd har ni möjlighet att söka igen när den öppnar den 1:a nästa månad. 

Har ni några krav kring medfinansiering?

Vi önskar att de aktiviteter som beskrivs i ansökan ska finansieras fullt ut av vårt stöd. Om projektet beviljas stöd ska projektet kunna genomföras enligt plan med hjälp av vårt stöd. 

Vilken typ av projekt kan man söka stöd för?

Syftet med Grannskapsinitiativet är att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap. Postkodstiftelsen vill ge möjligheter för ideella organisationer att stärka sin lokala närvaro och bidra till ökad gemenskap och/eller ökat välbefinnande och hälsa. Vi ser gärna projekt i närområdet som bidrar till att fler möts och delar upplevelser, att fler välkomnas i gemenskaper, att fler har tillgång till aktiviteter och platser, eller att fler trivs och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa.

Vilka kostnader kan vi söka stöd för?

Stödet från Grannskapsinitiativet kan användas för aktiviteter eller resultat som är tillgängliga för allmänheten. Vi beviljar inte stöd för ordinarie, löpande eller återkommande verksamhet, eller till enskilda inköp. Om projektet innehåller kostnader för byggnation, inköp eller liknande behöver det även finnas aktiviteter som säkerställer att detta kommer användas och gynna allmänheten. Projektstödet får inte användas för inköp av alkohol.

När får man besked om stöd?

Två till sex veckor efter att er ansökan till Grannskapsinitiativet inkommit får ni ett formellt beslut från oss. I samband med sommar- och julledighet kan handläggningstiden bli något längre. 

Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.

Varför frågar ni om vi är medlemmar i Svenska Postkodföreningen och om vi har ett pågående stöd från Postkodstiftelsen?

Postkodstiftelsen stöttar ideella organisationer och allmännyttiga stiftelser som inte redan får stöd från Postkodlotteriet. För att kunna få stöd från Postkodlotteriet behöver man vara medlem i Svenska Postkodföreningen, och vi beviljar alltså inte stöd till dessa organisationer. Om ni redan har ett pågående stöd från Postkodstiftelsen behöver ni vänta tills detta har avslutats och slutrapporterats innan ni kan söka stöd från Grannskapsinitiativet. 

Vi är en nystartad förening. Kan vi söka stöd?

Vi tar emot ansökningar från organisationer som har varit verksamma i minst 1 år och har haft ett bokslut. 

Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på grannskap(a)postkodstiftelsen.se