Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier

Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning utifrån följande kriterier. 

Stöd kan ges till projekt som:

 • Bidrar till levande, öppna och tillgängliga grannskap
 • Helt eller i huvudsak finansieras av ett stöd från Postkodstiftelsen, och projektets genomförande är inte avhängigt annan ej säkrad finansiering
 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) som haft svenskt organisationsnummer i minst ett år och haft ett bokslut
 • Verkar i allmännyttans intresse
 • Genomförs i Sverige

Vi beviljar inte stöd till:

 • Informella rörelser och initiativ
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen

Vi bedömer projektidéerna utifrån följande grunder:

 • Projektets potential att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap
 • Aktiviteterna ska vara tillgängliga för en allmänhet 
 • Projektet ska bidra till (minst) ett av följande:
  – Fler möts och delar upplevelser med andra i grannskapet
  – Fler välkomnas in i grannskapets gemenskap
  – Fler har tillgång till aktiviteter och platser i grannskapet
  – Fler trivs i grannskapet och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa
 • Projektet ska innehålla nya möten mellan människor i närområdet