Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som är registrerade i Sverige har möjlighet att ansöka om stöd inom ramen för Grannskapsinitiativet. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av er som organisation, projektet och dess bedömda potential att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap. 

Stöd kan ges till projekt som:

 • Bidrar till levande, öppna och tillgängliga grannskap
 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) som haft svenskt organisationsnummer i minst ett år och haft ett bokslut.
 • Verkar i allmännyttans intresse
 • Genomförs i Sverige

Vi beviljar inte stöd till:

 • Informella rörelser och initiativ
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer
 • Privatpersoner
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen

Vi bedömer projektidéerna utifrån följande grunder:

 • Projektets potential att bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap
 • Aktiviteterna ska vara tillgängliga för en allmänhet 
 • Projektet ska bidra till (minst) ett av följande:
  – Fler möts och delar upplevelser med andra i grannskapet
  – Fler välkomnas in i grannskapets gemenskap
  – Fler har tillgång till aktiviteter och platser i grannskapet
  – Fler trivs i grannskapet och utnyttjar nya möjligheter till välbefinnande och hälsa