Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En stark social förändring genom idrott-sektor

Den globala sektorn för social förändring genom idrott har vuxit under de senaste 20 åren och allt fler organisationer använder idrott för att uppnå hållbar utveckling och bidra till de globala målen.

I Sverige är social förändring genom idrott en ny men växande sektor där Postkodstiftelsen har varit en viktig katalysator för sektorn hittills. För att ta nästa kliv så krävs ytterligare investeringar men framför så behövs en samlande kraft som kan bygga och möjliggöra forum där idrottens roll i svenska samhället kan diskuteras, formuleras och föras fram och där organisationer kan utbyta idéer och kunskap. Vid intresse att delta i detta nätverk, maila till idrott@postkodstiftelsen.se.