Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Positionera idrott som ett arbetssätt för social utveckling

Idrott är en underutnyttjad resurs som har potentialen att bidra till hållbar utveckling och de globala målen.

Vi stödjer projekt och organisationer som jobbar med utveckling inom och genom idrott för att bidra till en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrottsrörelse och samtidigt fortsätta stödja utvecklingen av metoden ’idrott som möjliggörare av social förändring’. Genom projektstöd, event och kommunikationsinsatser vill vi lyfta den viktiga roll som idrott har i samhället båda i Sverige och internationellt.  


Vad utgör ett bra projekt för ”social förändring genom idrott”?

• Att använda idrott medvetet, med noggrant utvalda och anpassade idrottsaktiviteter för att möta deltagarnas specifika behov och den samhällsutmaning som adresseras.

• Erkänna att idrott i sig inte kan bekämpa svåra samhällsutmaningar; det bör ingå som en del i ett mer omfattande projekt som tar upp flera aspekter av det rådande problemet.

• Etablera en tydlig och artikulerad koppling mellan idrottsaktiviteterna och projektets önskade resultat.  

• Utveckla projekt som är inriktade mot specifika grupper eller problem samtidigt som de är inkluderande – utöver öppen tillgång och inkludering behöver projektet även förstå och möta de unika behoven och omständigheterna för målgruppen.

• Starka och förtroendefulla relationer spelar en avgörande roll för projektets framgång, och idrott fungerar som ett effektivt verktyg för att bygga dessa relationer bland deltagare, intressenter och samhällen.

• Skapa en säker miljö för alla deltagare, och säkerställ att faciliteter, anläggningar och platser är lämpliga och stödjer projektets mål samt välbefinnandet hos de inblandade individerna.


Om ni har en projektidé som tar an ett eller flera samhällsutmaningar genom idrott, är ni välkomna att skicka in ansökan genom att klicka på knappen nedan.

Våren 2022 lanserade vi även en särskild satsning för att ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 500 000–900 000 kronor för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Här kan ni läsa mer om projekten som fick stöd inom Inte bara idrott.