Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Positionera idrott som ett arbetssätt för social utveckling

Idrott är en underutnyttjad resurs som har potentialen att bidra till hållbar utveckling och de globala målen.

Vi stödjer projekt och organisationer som jobbar med utveckling inom och genom idrott för att bidra till en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrottsrörelse och samtidigt fortsätta stödja utvecklingen av metoden ’idrott som möjliggörare av social förändring’. Genom projektstöd, event och kommunikationsinsatser vill vi lyfta den viktiga roll som idrott har i samhället båda i Sverige och internationellt.  

Om ni har en projektidé som tar an ett eller flera samhällsutmaningar genom idrott, är ni välkomna att skicka in ansökan genom att klicka på knappen nedan.

Våren 2022 lanserade vi även en särskild satsning för att ge möjlighet för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka mellan 500 000–900 000 kronor för att genomföra projekt som använder idrott som möjliggörare för social förändring. Mer om vilka projekt som fick stöd inom kort.