Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En jämlik tillgång till kultur

Tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare, är ojämnt fördelade mellan olika grupper och i olika delar av Sverige.

Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att ta del av konst och kultur och själva skapa, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt, livskraftigt och varaktigt kulturliv för alla över hela landet. Detta innefattar satsningar som syftar till att skapa och stärka en långsiktigt stabil kulturell infrastruktur för det fria och ideella kulturlivet, som kan ge förutsättningar för ett levande kulturliv runtom i Sverige. Det inkluderar också insatser som bidrar till att berika och växa det lokala kulturlivet. Liksom att möjliggöra för konstnärer och kulturskapare att kunna verka utanför städerna, samt för människor med olika bakgrund, förutsättningar och tillhörigheter att kunna delta i, och själva aktivt bidra till kulturlivet.  
 
Vi välkomna alla typer av projekt som bidrar till att främja en jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet, men just nu söker vi särskilt efter projekt inom två olika områden. Inom det första området söker vi projekt som:  


Berikar och utvecklar det lokala kulturlivet runtom i Sverige 

Projekten ska:  

  • Drivas av lokalt och/eller regionalt förankrade fria kulturaktörer som bedriver kulturverksamhet på Sveriges landsbygd eller utanför de större städerna, där den kulturella infrastrukturen är svag och kulturutbudet begränsat. Eller i socioekonomiskt utsatta områden, där möjligheterna till deltagande i kulturlivet är begränsade.  
  • Syfta till att förstärka befintliga eller utveckla nya verksamhetsområden som kan bidra till att berika och utveckla kulturlivet på en plats i ett geografiskt avgränsat område, i enlighet med beskrivningen i punkten ovan.  
  • Innehålla publika aktiviteter som är medskapande eller utgår från deltagarnas intressen, alternativt publika aktiviteter som har potential att nå fler, eller för verksamheten nya målgrupper.  

Projekten får gärna:

  • Ha potential att skapa bestående värden för platsen där de genomförs, och bidra till att stärka förutsättningarna för ett varaktigt kulturliv och stabila kulturverksamheter i området.   
  • Ha potential att sprida lärdomar och/eller skapa ringar på vattnet.  

Inom det andra området söker vi projekt som:  

Stärker den kulturella infrastrukturen i Sverige 

Projekten ska:  

  • Syfta till att stärka befintliga eller bygga upp nya strukturer där det fria och ideella kulturlivet, ges möjlighet att bidra till ett starkt och varaktigt kulturliv på Sveriges landsbygd, utanför de större städerna eller i socioekonomiskt utsatta områden där möjligheterna till deltagande i kulturlivet är begränsade.  
  • Ha ett deltagar- och publikperspektiv som främjar människors tillgång till ett kulturliv, där de både finns utrymme att ta del av ett kulturutbud och till eget skapande. Initiativet kan också stärka professionella utövares möjligheter att verka utanför de större städerna och på Sveriges landsbygd.   
  • Vara inriktade mot att stärka ett bredare kulturliv alternativt ett eller flera specifika konstområden.  

Det finns inget sista ansökningsdatum, men skicka gärna in er projektidé så snart som möjligt och senast cirka fyra månader innan ni vill påbörja projektet. Ansökningar bedöms löpande. Observera att endast ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Genom att klicka på knappen nedan kan ni läsa mer om Postkodstiftelsens generella kriterier och bedömningsgrunder. Ni skickar in er projektidé via ansökningsformuläret på hemsidan.