Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett fritt och öppet kulturliv

Auktoritära regimer förstår kulturens kraft och påverkan på människor, annars skulle konstnärer inte censureras, hotas och fängslas. Nu ser vi ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen, även i Europa.

Postkodstiftelsen vill verka för ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare i Europa och världen. Vi tror också att förståelsen för innebörden och vikten av konstnärlig frihet – som en viktig del av yttrandefriheten och som en grundläggande mänsklig rättighet – behöver stärkas hos såväl demokratiskt sinnade beslutsfattare, som hos en bredare allmänhet. Utan konstnärlig frihet, pressfrihet och yttrandefrihet har också andra rättighetsfrågor svårare att ta plats i det samhälleliga medvetandet. Och det behöver finnas utrymme för en mångfald av kulturella uttryck och röster som kan ge oss en bredd av perspektiv och synsätt.
 
Har ni en projektidé som ni tror passar in inom detta område är ni välkomna att skicka en ansökan. Klicka nedan för läsa mer om vår ansökningsprocess samt komma till vårt ansökningsformulär.