Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan existentiella frågor om en osäker framtid bemötas, och nya idéer födas.

Vi vill stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med undersökande och konstnärligt utforskande metoder kan bidra till att utmana invanda och etablerade normer, föreställningar och berättelser om hur samhället ska se ut. Och vi vill stötta projekt som kan utveckla tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för oväntade och nya typer av samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.   

Inom detta område söker vi just nu efter projekt som:   

  • Drivs av konstnärer och kulturskapare som utifrån konstnärliga metoder och processer vill utforska nya perspektiv på samhällets utmaningar.  
  • Bjuder in människor att genom konst och kreativitet, utmana invanda föreställningar, använda fantasin och utveckla föreställningsförmågan för att väcka nyfikenhet och engagemang för nya tankebanor och lösningar för samhällets utveckling och en hållbar framtid.    
  • Arbetar utforskande men använder verifierbara tillvägagångssätt och processer.

Projekten får dessutom gärna 

  • Vara inkluderande och nå utanför de etablerade målgrupperna, bjuda in flera och för sammanhanget oväntade perspektiv och röster.  
  • Arbeta sektoröverskridande, utveckla möten över gränser och koppla ihop parter som inte vanligtvis brukar samarbeta.  
  • Involvera människor i den kreativa processen och/eller kunna göras relevanta för en ny eller större grupp människor. 
  • Våga utmana och/eller använda okonventionella metoder och uttryck som kan tjäna som inspiration eller goda exempel för kultursektorn.

Det finns inget sista ansökningsdatum, men skicka gärna in er projektidé så snart som möjligt och senast cirka fyra månader innan ni vill påbörja projektet. Ansökningar bedöms löpande. Observera att endast ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Ni skickar in er projektidé via ansökningsformuläret på hemsidan.