Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kustnära ekosystem i Sverige

Postkodstiftelsen lanserar en ny satsning med målsättningen att säkerställa de kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.

Kustnära ekosystem tillhör de mest produktiva och artrika på jorden, och de är viktiga för den biologiska mångfalden. Förmågan att lagra stora mängder koldioxid gör vissa kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar. Genom att fungera som naturliga barriärer mot översvämningar och extremt väder skyddar kustekosystem både människor och natur och stärker motståndskraften mot klimatförändringarna.

Trots betydelsen av kustnära ekosystem för den biologiska mångfalden, klimatanpassningsarbetet och människans överlevnad, hotas ekosystemens välmående av mänsklig påverkan i form av bland annat ohållbart kustfiske, övergödning, föroreningar och exploatering. Kraftfulla åtgärder behöver tas för att vända utvecklingen. Mänsklig påverkan måste minska, större områden behöver omfattas av skydd och ekosystem behöver återställas. Naturens förmåga att skydda oss och skapa motståndskraft bör värnas och inspirera till nya naturbaserade lösningar.  


Som en del i Postkodstiftelsens åtaganden inom miljöområdet vill vi nu fokusera särskilt på kustnära ekosystem. Målsättningen med satsningen är att bidra till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna. Vi avser därför ge stöd till projekt som bidrar till målsättningen genom att:

1. Minska mänsklig påverkan på kustnära ekosystem

Projekt kan handla om att minska föroreningar, övergödning, förekomst av invasiva arter och överutnyttjande av resurser med direkt påverkan på kustnära ekosystem, med hjälp tex innovationer, tekniska lösningar, eller påverkansarbete.

2. Bevara och restaurera viktiga kustnära ekosystem

Projekt kan tex omfatta restaurering- och skyddsåtgärder för arter och ekosystem som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden, säkerställa långsiktigt hållbar förvaltning av restaurerade och skyddade områden eller verka för att områden får formellt skydd.

3. Lyfta naturens kraft för att öka samhällets motståndskraft och skydda kustnära ekosystem

Projekt kan tex handla om naturbaserade lösningar som skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem som främjar samhällets resiliens och den biologiska mångfalden.

4. Främja mobilisering och lokalt deltagande

Vi drivs av övertygelsen om att världen blir bättre av ett starkt civilsamhälle och att långsiktigt hållbara lösningar förutsätter lokalt deltagande, ägandeskap och förankring. Projekt kan därför handla om att mobilisera civilsamhälle och allmänhet att agera i frågan och vara delaktiga i arbetet för välmående kustekosystem i närområdet.


Genom satsningen Kustnära ekosystem i Sverige vill vi bevilja projektstöd om totalt ca 10 mkr, fördelat på flera organisationer. Storlek på individuella stöd kan variera, men vi förväntar oss att merparten av beviljade stöd kommer vara mellan 1-3 mkr och att projekten pågår mellan 12 och 24 månader. Sista ansökningsdagen är den 9:e maj.

I den här satsningen efterlyser vi projekt som fokuserar på kustnära ekosystem i Sverige, men vi har parallellt en internationell satsning inom samma tematik. Om ni har en idé gällande kustnära ekosystem utanför Sverige kan ni läsa mer här.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD. Vi återkommer med ett första besked inom sex veckor.