Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ansökningsprocess

Ansökningar skickas in via det specifika ansökningsformuläret för satsningen på Postkodstiftelsens hemsida. Innan ni skickar in er ansökan kan ni förbereda er genom att läsa igenom vilka frågor som ställs i formuläret om satsningen Kustnära ekosystem i Sverige. I ansökningsformuläret är det inte möjligt att spara under tiden som ni fyller i er ansökan. Det kan därför vara klokt att förbereda ansökan i ett separat dokument och sedan klistra in svaren i formuläret när ni känner er redo. Vänligen observera att alla ansökningar måste komma in via formuläret – ni kan alltså inte maila er ansökan till oss.


Vi tar emot ansökningar inom denna satsning fram till och med 9:e maj. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information. Vår förhoppning är att kunna återkomma med ett besked om ni går vidare i processen ca sex veckor efter att satsningens ansökan stänger. De efterföljande stegen består av att skicka in formella handlingar kring er organisation och därefter en fullständig ansökan. Det är baserat på er fullständiga ansökan som det slutgiltiga beslutet om stöd fattas.

Vår ambition är att beslutsprocessen ska vara helt klar i oktober 2023, men det finns utrymme för flexibilitet kring startdatum om det finns särskilda skäl att påbörja projektet tidigare än oktober. För att möjliggöra ett tidigare startdatum förutsätter det att vi kan ta emot er fullständiga ansökan snabbt.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss på info@postkostiftelsen.se.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD. Vi återkommer med ett första besked inom sex veckor.