Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stark miljörörelse

  • Starka miljöorganisationer med kapacitet och resurser att driva förändring

Ideella organisationer har en viktig roll att spela vad gäller att öka medvetenheten om miljöutmaningar samt driva opinion och påverkansarbete.

Genom projektstöd och mervärdesaktiviteter ska Postkodstiftelsen bidra till att svenska organisationer som verkar inom natur- och miljöområdet får kapacitet, resurser och förutsättningar att skala upp eller utveckla sitt arbete och driva förändring. Fler starka miljöorganisationer i Sverige spelar en avgörande roll för att driva miljöarbetet framåt. Vi tror att det är en förutsättning för en positiv samhällsutveckling.

Har ni en projektidé som ger er bättre förutsättningar att driva opinion, påverkansarbete och skala upp ert arbete? Klicka nedan för att läsa mer om vår ansökningsprocess samt komma till vårt ansökningsformulär.