Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Samarbete med projektorganisationerna

Postkodlotteriets Stiftelse ger inte enbart finansiellt stöd utan arbetar för att på fler sätt stödja projektorganisationerna. Genom aktiv dialog kan vi bistå med kunskap, erfarenhet och nätverk som kan stärka projekten. Vi arbetar också aktivt för att synliggöra projekten och visa på effekterna av insatserna.


Varje projekt får en ansvarig projektledare på Postkodlotteriets Stiftelse som håller en nära kontakt med organisationen under hela projekttiden. Utöver regelbunden kontakt så ber vi om skriftliga rapporter enligt en överenskommen plan. Där redovisar organisationen genomförda aktiviteter, kostnader, avvikelser, samt en prognos för projektet fram till avslut. Det är också baserat på dessa rapporter som projektmedlen betalas ut.