Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimat och biologisk mångfald

Utvecklingen vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. Samtidigt som den nuvarande situationen är nedslående så är det möjligt att vända dessa negativa trender. Utsläppsminskningar måste till samtidigt som anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringar måste stärkas. Större havs- och landområden måste omfattas av skydd samtidigt som insatserna för att återskapa natur måste öka. Såväl klimat som biologisk mångfald får alltmer medial uppmärksamhet, nya initiativ skapas, engagemanget ökar och frågorna är högre på den politiska agendan idag jämfört med tidigare.

Postkodstiftelsen har valt att fortsätta prioritera klimat och biologisk mångfald även under 2022. Vi tar därför gärna emot spännande projekt som relaterar till klimat och biologisk mångfald både i Sverige och internationellt. Utöver det breda tematiska området klimat och biologisk mångfald har vi under 2022 ett särskilt intresse för svenska skogar och ekosystem i och med dess betydelse ur ett klimatperspektiv, för den biologiska mångfalden och för mänskliga rättigheter. Därtill kommer vi göra en riktad satsning gällande skogar även utanför Sverige under året.

Som del av Postkodstiftelsens strategi för miljöområdet så välkomnar vi under året ansökningar från svenska miljöorganisationer för att ge dem bättre förutsättningar att driva opinion, påverkansarbete och skala upp sitt arbete. Vi är även intresserade av att ge stöd till andra delar av civilsamhället som inte anses vara traditionella miljöorganisationer, men som genom ett projekt vill få nya målgrupper att engagera sig inom klimat och biologisk mångfald.