Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Klimat och biologisk mångfald

Utvecklingen vad gäller såväl klimat som biologisk mångfald är alarmerande. Utsläppsminskningar måste till samtidigt som anpassningsförmågan och motståndskraften mot klimatförändringar måste stärkas. Större havs- och landområden måste omfattas av skydd samtidigt som insatserna för att återskapa natur måste öka. Det krävs ett kraftfullt agerande där takten och ambitionerna ökar. Samtidigt som den nuvarande situationen är nedslående så är det möjligt att vända dessa negativa trender


Postkodstiftelsen har prioriterat klimat och biologisk mångfald i flera år och kommer att fortsätta göra det även under 2024. Under 2023 släppte IPCC en ny rapport som visade att situationen är värre än vad vi trott vad gäller de globala utsläppen. Vi vill därför fortsätta att ge stöd till projekt som minskar utsläppen och ökar anpassningsförmågan till klimatförändringarna. Vi är även angelägna om att fortsatt ge stöd till projekt som bidrar till uppfyllandet av målsättningarna i det globala ramverket för biologisk mångfald som antogs 2022. På ett övergripande plan vill vi bidra till uppfyllandet av de klimat- och miljörelaterade målsättningarna i Agenda 2030. Vi tar gärna emot spännande ansökningar som relaterar till klimat och biologisk mångfald både i Sverige och internationellt.

Utöver ett brett fokus på klimat och biologisk mångfald har vi under 2024 ett särskilt intresse för skogen och ekosystem med betydelse för skogen. Vi har under flera år gjort olika satsningar på skog och vårt engagemang för skogen kvarstår i och med dess betydelse för den biologiska mångfalden, klimatet och för mänskliga rättigheter. Att skogen under lång tid har utarmats och fragmenterats är oroande. Större andel skog och ekosystem med betydelse för skogen behöver skyddas och restaureras, avskogningen måste minska och omställningen till ett hållbart skogsbruk behöver påskyndas samtidigt som samers rättigheter behöver främjas. Vi välkomnar därför spännande ansökningar som relaterar till detta. Under 2024 kommer vi även prioritera internationella projekt som verkar för att bevara skog, här kan du läsa mer om vad vi är särskilt intresserade av.

Som del av Postkodstiftelsens strategi för miljöområdet så välkomnar vi under året precis som tidigare år, ansökningar från svenska miljöorganisationer för att ge dem bättre förutsättningar att driva opinion, påverkansarbete och skala upp sitt arbete. Vi är även intresserade av att ge stöd till andra delar av civilsamhället som inte anses vara traditionella miljöorganisationer, men som genom ett projekt vill få nya målgrupper att engagera sig inom klimat och biologisk mångfald. 


Har du en idé inom detta område? Klicka här för att söka stöd.