Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Photo: UNDP Peru

Accelerera arbetet för att nå Globala målen

Den senaste FN-rapporten som presenterar hur världen taktar mot de globala målen visar att framstegen för mer än hälften av målen är svagaeller otillräckliga, och att en knapp tredjedel har stagnerat eller gått bakåt sedan 2015. Detta hotar den framtidsvision som sattes tillsammans av världens länder för 8 år sedan. Sidas årliga attitydmätning om utveckling och bistånd för 2022 visar att endast hälften av de tillfrågade känner till globala målen och vad de innebär i Sverige. Många har en inkorrekt bild kring utvecklingen i världen. Att personer i Sverige har korrekt information om de globala målen är viktigt för att säkerställa att individer och beslutsfattare tar beslut som främjar global utveckling.

I detta projekt vill FN:s utvecklingsprogram (UNDP) öka kännedom och kunskap om de globala målen samt vilka förändringar som måste till för att de ska uppnås för att stärka engagemanget och deltagandet i Sverige.

Projektet stöttas med 2 620 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Framtagning av skräddarsydda informationspaket till lärare och beslutsfattare baserat på den senaste statistiken om de globala målen.
  • – Framtagning av en informationsfilm för att levandegöra de globala målen för allmänheten.
  • – Genomföra en uppdatering och nylansering av det digitala verktyget Målkompassen.

Varför fick projektet stöd?

Fattigdom, ojämlikheter och orättvisor samt klimatkrisen är globala angelägenheter som nära berör en bred svensk allmänhet. Projektet kommer öka kunskapen om och engagemanget för de Globala Målen vilket är en förutsättning för deras uppfyllnad. Implementering av målen bidrar till att förbättra situationen för utsatta barn och vuxna runt om i världen.


Projektets tidsstatus

24%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i augusti 2025

För mer info: https://www.undp.org/sv/sweden