Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Access Now

Saving Democracy and Free Expression from AI and Automation

Al (Artificiell intelligens) och kringliggande tekniker är en snabbt växande industri. Vi använder Al dagligen och den har hjälpt oss att bli mer effektiva exempelvis som jordbrukare och stadsplanerare. Al är en kraftfull teknik som ställer nya etiska krav och kommer kräva ny lagstiftning som säkerställer att denna teknik i framtiden inte skadar mer än vad den gör nytta. Redan idag missbrukas Al av totalitära stater vid massövervakning, automatiserad censur på nätet och vid spridandet av missinformation och propaganda. Eftersom det är vi människor själva som skapar och programmerar tekniken så riskerar den att ärva våra förutfattade meningar.

I detta projekt vill Access Now säkerställa att lagstiftning kring och praktisk användning av Al och liknande tekniker inom EU förhåller sig till de mänskliga rättigheterna.

Projektet stöttas med 2 860 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Kunskapshöjande aktiviteter som Access Now genomför tillsammans med beslutfattare och andra viktiga aktörer inom EU. De kan exempelvis vara rundabordssamtal eller workshops. Det genomförs även kampanjer för att öka förståelsen om Al hos allmänheten inom framförallt Europa.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att mänskliga rättigheter upprätthålls i samband med AI utvecklingen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.accessnow.org/