Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka och utbilda kulturarbetare i Mena-regionen

Action for Hope arbetar med kultur som verktyg för att främja demokrati, försoning och jämlikhet i länder i Mellanöstern och Nordafrika – regioner där många länder har sargats av krig och konflikter under en lång tid. Konst och kultur har tidigare främst varit en angelägenhet för den urbana eliten, men den arabiska våren gjorde kulturella uttryck viktiga för en bredare allmänhet.

Action for Hope ska möta denna efterfrågan genom att stärka och utbilda kulturarbetare i hela regionen, inklusive länder som tidigare har varit svåra att verka i, såsom Irak och Sudan.

Projektet stöttas med 2 247 688 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Projektet är en utveckling av ett befintligt utbildningsprogram i regionen. Nu ska dessa deltagare vidareutbildas och lära sig nå ut till ännu fler människor. Nätverket ska också stärkas, både i befintliga länder och i nya.


Därför fick projektet stöd

Genom stärkta kulturarbetare och fler kulturprojekt i utsatta områden i regionen så bidrar projektet till minskad ojämlikhet vad gäller tillgång till kultur.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i december 2021

För mer info: https://www.act4hope.org