Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Aktiv fredskultur

När konflikter eller spänningar osynliggörs eller hanteras på ett dåligt sätt förhindras utveckling, samarbete och dialog. I detta projekt verkar Kristna fredsrörelsen för att utbilda aktörer, som möter nyanlända, i konflikthantering och dialog, för att de ska kunna göra sitt arbete ännu bättre . Inom ramen för projektet tas det också fram en dialogpilot med syfte att skapa dialog mellan troende och icke-troende och därmed ökad förståelse och tilltro. Dessa aktörer är verksamma ibland annat fritidsverksamheter, församlingar och sociala verksamheter.


Detta kommer att hända i projektet

Workshops om konflikthantering och framtagande av dialogkoncept.


Därför fick projektet stöd

Att förebygga konflikter och skapa konstruktiva sätt att hantera dem, ökar förutsättningarna att skapa ett inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i augusti 2019

För mer info: https://krf.se