Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Äldres psykiska hälsa

Äldre tenderar att bli en bortglömd grupp när man pratar om psykisk ohälsa i bland annat media. Depressioner har ofta ett samband med andra sjukdomar, såsom demenssjukdomar, som ökar och går längre ned i åldrarna. I detta projekt kommer Riksföreningen Äldres Hälsa att genomföra en kartläggning om äldres behov och önskemål kring stöd, som kan ligga till grund för ett intresseprogram för frågor om äldres psykiska hälsa. Utifrån erfarenheterna från kartläggningen skapas även ett utbildningsmaterial, som används för att utbilda ambassadörer från målgruppen.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juli 2019