Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Alla unga kan artkunskap och aktivism

De senaste hundra åren har människans kontakt med naturen minskat dramatiskt – samtidigt som positiva upplevelser av naturen bidrar till en ökad känsla att naturen är värd att bevara. I detta projekt vill Fältbiologerna i Stockholm, Uppland och Gotland att unga i varierande åldrar och med olika erfarenheter får mötas och tillsammans ta del av naturen. Syftet är att deltagarna, under ett antal större aktiviteter, både ska få nya vänner och insikter om naturen. Några av deltagarna ges även kunskaper i arrangörsskap 

Projektet stöttas med 200  000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i juli 2020