Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Jag tror inget jag inte vet – Bamse och källkritik

Barn och unga blir mer och mer digitala vilket gör att de i allt tidigare åldrar behöver ha ett aktivt samtal om källors ursprung. För att värna det öppna, pluralistiska och demokratiska samhället behöver vi inkludera förskola och lågstadium i resonemang om källors trovärdighet. Att källkritik, informationsinhämtning och digitalisering måste bli en del av samtalet redan i förskoleålder är något som både Skolverket och läroplanen är tydliga med.

I detta projekt vill Arbetets Museum bidra till barns kunskap om källkritik och källtillit genom en metod och material som är både tilltalande och lärorik och som kan spridas över hela landet.

Projektet stöttas med 2 990 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan museet självt, Story House Egmont samt Kungliga biblioteket och regionbiblioteken, där man använder sig av Bamse och hans vänner som tema för att ta upp frågor om källkritik och källtillit främst för barn på lågstadiet, men även deras föräldrar och syskon. Inom projektet produceras och turnerar en vandringsutställning som behandlar de aktuella frågorna.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till en av demokratins byggstenar som är tillgång och tillit till korrekt information. Att lära sig läsa och tolka den information som finns tillhanda är viktigt för att medborgare, både barn och vuxna, kan vara starka och trygga både i den analoga och de digitala världar de rör sig i.


Projektets tidsstatus

78%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.arbetetsmuseum.se/