Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Artprojekt grodor och fladdermöss

Behovet av insatser för miljön har aldrig varit så stort som det är i dag. Men med ökad kunskap om djur och natur föds vilja och engagemang som kan vända utvecklingen. I detta projekt kommer Naturskyddsföreningen i Värmland sprida kunskap om olika artgrupper och hur de kan skyddas. Deltagarna ges även redskap för att kunna genomföra artinventeringar på egen hand.

Projektet stöttas med 193 000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i december 2020