Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kartläggning av svenska sociala entreprenörer

Den svenska sektorn för sociala entreprenörer kan idag vara svårnavigerad, projekt är isolerade och det sker få samarbeten mellan initiativ. Det finns nu ett växande behov av att identifiera vilka knytpunkter som finns mellan aktörer samt fördjupa kunskapen om vilka stödmekanismer som finns och behövs. För att sociala entreprenörer och innovationsfrämjare ska nå sin fulla potential är det viktigt att synliggöra aktörer och strukturera fältet för att stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap i Sverige.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Ashoka Nordic ta fram en kartläggning över sociala entreprenörer och innovationsfrämjare i Sverige för att stärka deras samarbete och möjliggöra förbättringsinsatser för fältet i stort.

Postkodstiftelsen stöttar med 835 000 kr.


Vad händer i projektet?

I projektets första del ska en databas tas fram över de sociala entreprenörer och innovationsfrämjare som finns i Sverige. Därefter kommer djupintervjuer och en digital enkät att genomföras för att samla in data över behov, insikter, lärdomar och trender. Projektets andra del innefattar en eventserie där sociala entreprenörer och stödaktörer inom sektorn kommer att diskutera behov och förbättringsmöjligheter med kartläggningen och rekommendationsplanen som underlag. 


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2021 och avslutades i januari 2022

För mer info: https://www.ashokanordic.org