Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Christian Gustavsson

  • Foto: Christian Gustavsson

  • Foto: Christian Gustavsson

För att säkerställa barnets rättigheter

Det saknas en instans som verkar för att säkerställa enskilda barns rättigheter. Att som barn veta var man ska vända sig när man har blivit utsatt eller vill överklaga ett beslut är svårt. Barnrättsbyrån är en ideell förening som sedan 2014 verkat för att stärka barns och ungas rättigheter. Organisationen erbjuder enskilda barn och unga stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter samt verkar för att förbättra barns och ungas livsvillkor genom opinions- och påverkansarbete.

Sedan tidigare har Barnrättsbyrån verksamhet i Stockholm och för att kunna erbjuda fler barn och unga hjälp etableras nu en barnrättsbyrå även i Umeå. I projektet kommer man också att ta till vara på erfarenheter från arbetet i Umeå för att underlätta spridningen av barnrättsbyråer till fler orter.


Vad ska hända i projektet

2019-03Start av barnrättsbyrå i Umeå och hjälpa barn och unga att få sina rättigheter tillgodosedda.


Därför fick projektet stöd

Genom att verka för att barns och ungas rättigheter efterlevs minskas psykisk ohälsa och utanförskap.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i mars 2019

För mer info: http://barnrattsbyran.se/