Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Attending

Det finns cirka 100 000 personer i Sverige med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och forskning visar att ungdomar men NPF löpar större risk att hamna i utanförskap. Forskning visar också att ungdomar med NPF är mindre aktivt och lämnar föreningslivet i tidig ålder, och att bristande kunskap hos föreningar och bemötande från ledarna är två av orsakerna. Att ungdomar med NPF deltar i idrott och föreningsliv är inte bara en hälsofråga utan bidrar även till att motverka utanförskap.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Sveriges Skateboardförbund skapa en mer inkluderande idrottsrörelse genom att ta fram en anpassad NPF-ledarutbildning för tränare och föreningar.

Projektet stöttas med 1 350 000 sek.


Vad händer i projektet?

Ta fram en anpassad NPF-ledarutbildning för skateboardledare och även ta fram en certifieringsprocess som riktar sig till föreningar i syfte att både säkerställa verksamhetens kvalitet och hjälpa ungdomar med NPF att hitta en förening som erbjuder anpassade idrottsaktiviteter. Projektets sista del fokuserar på spridning av metod och material som har tagits fram.


Varför fick projektet stöd?

Projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i september 2023

För mer info: http://www.sverigesskateboardforbund.se/