Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Avspark för lärande

De senaste fem åren har norra Moçambique präglats av en våldsam konflikt mellan väpnade grupper. Fler än en miljon människor befinner sig på flykt från sina hem och hälften av dessa är barn som riskerar att utsättas för både fysiska och psykiska påfrestningar och våld. I norra Moçambique är inskrivningen i skolan betydligt lägre än det nationella genomsnittet och omkring hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Riskerna för barn och unga att involveras i den väpnade konflikten är stor när möjligheterna till utbildning och försörjning är låga.

Moçambique är också särskilt utsatt för klimatförändringar, där cykloner och översvämningar påverkat jordbruk och annan försörjning mycket negativt. Landet är på många sätt en bortglömd kris, med begränsat internationellt bistånd. Medel som behövs för att hantera utbildningskrisen och flyktingkrisen för 2023 är hittills endast täckta med 1 %. 

Street Child vill i detta projekt – genom idrottsaktiviteter och utbildningsinsatser – främja välbefinnande och stärka möjligheterna för utbildning och arbetsträning för barn och unga på flykt. 

Projektet stöttas med 2 580 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre delar:

  • – Genom att engagera barnen och ungdomarna i idrottsaktiviteter ska individuell och gruppbaserad rådgivning genomföras för barn, unga och närvarande vuxna.
  • – Barn som på grund av flykt har hamnat efter eller hoppat av skolan ska ges möjlighet att gå ett accelererat utbildningsprogram, med målsättningen att de efteråt återgår till formell skolgång.
  • – Unga ges möjlighet att genomgå en yrkesutbildning som inkluderar stöd och mentorskap. En del av ungdomarna ska stöttas att starta upp egna företag, andra kommer att få möjlighet till en praktikplats på lokala företag.

Varför fick projektet stöd?

God hälsa och utbildning är grundläggande förutsättningar för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Att barn på flykt får tillgång till en utbildning och har en god mental och fysisk hälsa är en viktig nyckel för att bygga ett demokratiskt samhälle.


Projektets tidsstatus

69%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.street-child.org/