Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bättre förutsättningar för småskaliga fiskare och hållbart fiske

Hälften av världens fisk fångas av småskaliga fiskare. Trots detta har deras roll i att skapa hållbart fiske utan överfiske och förstörda marina miljöer ofta förbisetts. Samtidigt lever dessa människor ofta i stor utsatthet och fattigdom. Rare kommer i detta projekt att verka för att förbättra levnadsvillkoren för småskaliga fiskare och öka kunskapen om deras roll för att skydda miljön. Detta kommer att ske dels genom att introducera ett digitalt register och en plattform för lokala fiskesamhällen, i vilken fiskarna kan registrera sin fångst och vad den har sålts för.

Detta gör att fiskarna får bättre översikt av sin ekonomi. Det skapar även underlag för att ta fram anpassade bevarandeinsatser. En annan del av projektet går ut på att stärka fiskarfamiljernas kunskaper om ekonomi.

 


Vad ska hända i projektet

Introduktion av digitalt register och plattform, samt utbildning för småskaliga fiskare i Mozambique.

 


Därför fick projektet stöd

Förutsättningar för hållbart fiske och förbättring av småskaliga fiskares levnadssituation är viktiga pusselbitar för att uppnå hållbarhet för människa och miljö.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i december 2018

För mer info: https://www.rare.org/