Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bekämpa illegal handel med exotiska husdjur

Antalet vilda ryggradsdjur har minskat med mer än hälften de senaste 40 åren. En bidragande orsak till denna utveckling är tjuvjakt och den ökande illegala handeln med djurprodukter. Denna handel innefattar djurdelar så som elfenben, noshörningshorn och reptilskinn, men även levande djur som säljs som exotiska husdjur.

Arbetet att bekämpa den illegala handeln med levande djur är förknippat med särskilda utmaningar och kräver snabbare agerande. Många djur dör redan innan de når fram. För varje djur som säljs levande, dör ytterligare fyra under transporten. I detta projekt kommer Stichting Wildlife Justice Commission att verka för att motverka denna företeelse.

Projektet stöttas med 2 500 000 kr.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Kartläggning och analys av kriminella nätverk som handlar med exotiska husdjur samt insamling av bevismaterial i syfte att utreda och stoppa dem.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med djur är avgörande för att bevara hotade djur för framtida generationer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2020

För mer info: https://wildlifejustice.org/