Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bevara flodiller och sötvattensmiljöer i de rumänska Karpaterna

Flodillern har gått från att vara vanligt förekommande i Rumänien till att vara akut hotad enligt IUCN:s rödlista och till hör en av Europas mest hotade däggdjur. Flodillerns hotade status är även en indikation på den omfattande förstörelse av de sötvattensmiljöer som de lever i. Det saknas ett koordinerat åtgärdsprogram för flodillern bland myndigheter och naturvårdsaktörer och det finns ingen systematiserad kunskapsbas gällande dess förekomst och utbredning att basera ett åtgärdsprogram på.

Fauna och Flora vill med detta projekt lägga grunden för ett långsiktigt bevarande av flodillern och dess livsmiljöer i de rumänska Karpaterna.

Projektet stöttas med 3 950 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 3 delar:

  • – Upprätta en kunskapsbas och nationell strategi för bevarandet av flodillern genom datainsamling och analysering av datan. Utbredning av den invasiva amerikanska illern som utgör ett hot mot flodillern. En arbetsgrupp bearbetar underlaget och tar fram en nationell strategi genom workshops.
  • – Skapa förutsättningar för återimplementering av flodillern, identifiering av lämpliga platser för detta samt säkerställa avtal med markägare.
  • – Representanter från civilsamhället och lokala myndigheter får utbildning i naturvårdsinsatser för beväring av flodillern.

Varför fick projektet stöd?

Avsaknaden av förekomst i europeiska sötvattensmiljöer är en indikation på omfattande fragmentering och förstöring av livsmiljöer som är i brådskande behov av restaurering.


Projektets tidsstatus

47%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i oktober 2025

För mer info: https://www.fauna-flora.org/