Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bevara rätten till asyl

Under 2019 är det val till Europaparlamentet och beslut om asyllagstiftningen ska fattas i Sverige. Asylrätten är hotad, i såväl Sverige som övriga Europa diskuteras förslag som riskerar att utarma asylrätten.

I detta projekt verkar Asylrättscentrum för att belysa asylrättens kärna och bidra till att utvecklingen i Sverige och Europa är rättssäker och konventionsenlig, samt att tillhandahålla och förtydliga relevant information till asylsökande.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Bygga upp kunskapsbank där relevant information för asylsökande i olika EU-länder samlas, referensgrupp med asylsökande, kunskapsspridning till kandidater och ledamöter i Europarlamentet, samt andra relevanta aktörer.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Sverige har förbundit sig till att efterleva konventioner om mänskliga rättigheter, och det är därför viktigt att verka för att regler och lagar följer detta.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i september 2020

För mer info: https://sweref.org/