Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bildberättande och konsten att läsa bilder

I det snabba bildflöde som vi alla lever i är det viktigt att kunna använda och tolka bilder. Läsrörelsen lyfter, i sitt landsomfattande projekt, fram vikten av och konsten att läsa bilder ur ett pedagogiskt, analytiskt och konstnärligt perspektiv. Fokus är bilder och bilders makt.

I projektet anordnas stora konferenser i sju regioner i Sverige. I dessa medverkar forskare och experter inom olika bildområden. Målgrupperna är pedagoger och lärare inom alla stadier – från förskola till gymnasiet, samt skolledare, politiker och en engagerad allmänhet. Projektet innefattar även specialsatsningar för barn och unga av kulturskolor, filmvisningar och framtagandet av en idéskrift.

Projektet får stöd på 2 750 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Regionala konferenser i sju regioner i samarbete med museer och konsthallar, specialsatsningar för barn och unga av kulturskolor, filmvisningar för skolor och allmänhet.

 


Därför fick projektet stöd

I ett samhälle som blir mer och mer bildbaserat blir det viktigt att ständigt öka kunskap om, och ge kompetens i, att tolka bilder och deras budskap. Detta projekt bidrar på ett tydligt sätt till detta.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i oktober 2020

För mer info: http://www.lasrorelsen.nu