Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Ellinor Hallin

  • Foto: Ellinor Hallin

  • Foto: Ellinor Hallin

  • Foto: Ellinor Hallin

  • Foto: Ellinor Hallin

Bortom vi och dom

I Sverige befinner sig tusentals människor som brukar beskrivas som utsatta EU-medborgare. Ofta är det romer från Rumänien och Bulgarien som utsätts för diskriminering i sina hemländer som åkt hit för att samla ihop pengar. Samtidigt finns en stark opinion mot tiggeri och attityderna gentemot den här gruppen har hårdnat.

I detta projekt vill Mantaray Impact förändra attityder med hjälp av dokumentärt berättande. Man vill både nå en bred allmänhet med filmvisningar och samtal i skolor – och vända sig till den utsatta gruppen där workshops för dokumentärt berättande anordnas i flera svenska städer. Målet är att stärka människor samtidigt som den offentliga debatten och många människors syn på EU-medborgare kan nyanseras.

Projektet stöttas med 3  195  000 kr.

 


Detta kommer att hända i projektet

Dokumentären Josefin och Florin visas publikt på flera platser i Sverige och ligger till grund för samtal i skolor och offentlighet. Genom workshops på fyra orter får även personer från den utsatta gruppen möjlighet att dokumentera sina berättelser.


Därför fick projektet stöd

Projektet syftar till att öppna upp för samtal och kan därmed leda till ökad förståelse för andra och för mänskliga rättigheterna


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i september 2022