Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bryt tystnadskulturen kring utsatthet på nätet

Många barn och unga utsätts för kränkningar på nätet. Att få vuxna vet hur de ungas nätvardag ser ut kan göra det svårt att våga berätta för sina vuxna vad man har varit med om. Under #viberättar har Prinsparets stiftelse fått in många berättelser om barn och ungas utsatthet på nätet.

I detta projekt vill stiftelsen levandegöra vittnesmålen i form av teater. Syftet är att få unga att prata om sin nätvardag, att bryta tabun och öka kunskapen om ungas upplevelser på nätet. Något som i förlängningen kan bidra till att motverka psykisk ohälsa hos unga.

Projektet stöttas med 2 780 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Djupintervjuer och research tillsammans med befintliga vittnesmål lägger grunden för en teaterpjäs, som spelas för elever i hela landet.


Därför fick projektet stöd

Genom att verka för och samtala om barns rättigheter på nätet bryter projektet tabun och förbygger kränkningar och psykisk ohälsa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i februari 2021

För mer info: https://prinsparetsstiftelse.se