Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Buffilusk – kvalitetsfilm för barn och unga på sjukhus

För många är det en självklarhet att ta del av kulturlivet, genom att till exempel gå på bio. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rättigheter och lika värde oberoende av geografisk och kulturell bakgrund, religion och hälsa. För ett barn eller en ungdom som vårdas på sjukhus under en längre period är det inte fysiskt möjligt att delta på olika kulturarrangemang. Men digitalisering kan möjliggöra delaktighet och inkludering! Barn- och ungdomsfilmfestivalen, BUFF anordnar en årligen återkommande filmfestival. 

Under festivalveckan 2017 genomfördes ett pilotprojekt på fyra sjukhus i Skåne. I detta projekt tas erfarenheterna vidare och BUFFs filmfestival blir tillgänglig för barn och unga på sjukhus över hela landet. Under projektperioden kommer drygt 40 filmer för olika åldrar att göras tillgängliga. Därutöver tar man också fram pedagogiskt material, filmhandledningar och aktiviteter kopplat till filmerna. Genom interaktiva funktioner kommer barnen och ungdomarna att kunna kommunicera med andra som sett filmerna.


Vad ska hända i projektet

Utveckla, förbättra och etablera en pedagogisk digital plattform för filmvisning för barn och unga i ålder 3-19 år som vistas på sjukhus.


Därför fick projektet stöd

Barn och unga som vistas på sjukhus stärks och inspireras genom tillgång till värdefulla filmupplevelser.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i april 2019

För mer info: http://buff.se/festival/buffilusk/