Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Business Boot Camp i konfliktdrabbade områden i norra Uganda

Norra Uganda har präglats av ett 20 år långt inbördeskrig, vilket ledde till att miljoner människor flydde sina hem och att många barn blev föräldralösa eller rekryterades som barnsoldater. Idag är norra Uganda även hem för 800 000 flyktingar som flytt inbördeskriget i Sydsudan. Det är, kort sagt, en region som är i behov av stabilitet, ekonomisk tillväxt och tro på framtiden.

Whitaker Peace & Development Initiative kommer i detta projekt att främja entreprenörskap och social innovation i Acholiområdet och flyktingbosättningarna i Kiryandongo. Organisationen har tidigare erfarenheter av att driva fredsprogram för unga i regionen och arbete i flyktingbosättningar och bygger i detta projekt vidare på dessa erfarenheter. Arbete för företagande har visats sig vara effektivt, och är också efterfrågat i regionen.

Projektet stöttas med 3 950 000 SEK


Detta kommer att hända i projektet

Ledarskaps- och entreprenörskapsutbildningar för olika målgrupper i norra Uganda.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Samhällsstärkande och inkomstgenererande initiativ är avgörande för långsiktig fred och stabilitet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.wpdi.org/