Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Etablering av Changers Hub i Hjällbo

Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden har ofta begränsade förutsättningar att forma sin framtid, och växer upp i en miljö där kriminaliteten har en inverkan på lokalsamhället och framtidstron är ofta låg. Positiva förebilderna finns, men är inte synliga och tillgången till aktiviteter och verksamheter som hjälper ungdomar att nå sin fulla potential är begränsade. Utan förbyggande insatser riskerar dessa ungdomar att hamna i utanförskap med stora konsekvenser för individen såväl som för hela samhället.

I detta projekt vill Changers Hub skapa möjligheter för ungdomar att nå sin fulla potential och lyfta fram den positiva kraft som finns hos ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Projektet stöttas med 2 800 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av rekrytering av förebilder som själva vuxit upp i utsatta områden, genom dessa unga vuxna nå målgruppen och erbjuda föreläsningar, nätverksträffar och kunskapshöjande kurser för att öka framtidstron. Bygga en referensgrupp för att förankra och sprida erfarenheter av verksamheten och nå ut till nya aktörer inom näringslivet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till minskad utanförskap och ökad jämlikhet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2021 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.changershub.se/