Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Chattsyster

Varje år anmäls över 20  000 sexualbrott i Sverige, men mörkertalet är stort. Storasyster, som vänder sig till personer som utsatts för sexuella övergrepp, ser det tydligt hos sina stödsökande – endast 1 av 10 av som sökte stöd hos Storasyster under förra året hade anmält brott. Många utsatta upplever skuld, skam och oro för att inte bli trodda och har därför svårt att berätta om sina upplevelser. För den som blir utsatt av en familjemedlem är det ofta ännu svårare att våga söka stöd. 

I detta projekt kommer Storasyster att kvalitetssäkra och utöka sin verksamhet med personliga chattsystrar, så att fler utsatta kan få stöd. Att ha en personlig chattsyster innebär att man får kontinuerlig kontakt med en och samma volontär under en period på upp till sex månader. Den stödsökande formulerar ett mål vid kontaktens start som kan vara att till exempel känna sig mindre ensam eller att våga anmäla. Chattsystern ska också vara en hjälp i att söka sig vidare till professionellt stöd. 

Projektet stöttas med 2 180 000 kronor 


Detta kommer att hända i projektet  

Rekrytering, utbildning och handledning av fler volontärer, vilket innebär att fler stödsökande kan få tillgång till en personlig chattsyster. Utöver det kommer man också att bedriva ett arbete för att långsiktigt öka organisationens resurser.


Därför fick projektet stöd 

Att bli utsatt för övergrepp är i sig traumatiskt, och att inte få stöd och bearbeta händelserna är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa. Detta projekt har goda möjligheter att förbättra livsvillkoren för personer som utsatts för sexualbrott.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2021

För mer info: http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/