Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Minska koldioxidutsläppen genom arbete i kinesiska städer

Kina är ett av nyckelländerna för att i tid lyckas vända den oroande globala utvecklingen och radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Klimatexperter är överens om vikten av att Kina lyckas ställa om snabbt och Kina har på senaste år tagit steg i rätt riktning genom att göra omfattande klimatåtaganden. Landet har nyligen meddelat att de inte bara ska vända sina utsläpp före 2030, de ska också vara koldioxidneutrala till år 2060. Att Kina når detta mål är nödvändigt för att vi ska ha en möjlighet att nå globala klimatmål. Tyvärr saknas planer för hur dessa ambitiösa mål ska uppnås. Landet är beroende av internationellt kunnande och samarbete för att omsätta planerna i faktiska åtgärder.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Institute for Sustainable Communities (ISC) ta fram handlingsplaner för att på kort och lång sikt minska koldioxidutsläppen i Kina. 85% av landets koldioxidutsläpp genereras i städerna varför det är avgörande att arbeta med politiker och andra i dessa för att uppnå koldioxidneutralitet. Inom projektet kommer ISC därför att samarbeta med tre städer i Kina och ge dem tillgång till de verktyg och det kunnande de behöver för att kunna ta fram klimathandlingsplaner för både kort och lång sikt. 

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 4 380 000 kr.


Vad händer i projektet?

Nyckelpersoner i städerna kommer att utbildas i och få tillgång till verktyg för att bland annat utveckla planer för olika sektorer; ta fram finansieringsplaner; utforma tydliga policies; utvärdera lagstiftning och hur de ska prioritera insatser som är jämlika, tillgängliga och prisvärda. Arbetet kommer att sammanställas och spridas för att agera som en modell för hur andra städer kan minska sina utsläpp och på sikt eliminera dem.  


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om verka för en bättre miljö.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2021 och avslutades i september 2022

För mer info: https://sustain.org