Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Skydda tropisk skog och skapa systemförändring genom rättsprocesser

Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. FN:s klimatpanel IPCC fastslog i en klimatrapport, augusti 2019, att skydd och återställande av världens skogar är helt avgörande för att uppsatta klimatmål ska uppnås. Enligt WWF utgör utsläpp av koldioxid från skövling och utarmning av skog nära 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser. De tropiska skogarna i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien är särskilt viktiga att bevara då de både är värdefulla ur ett klimatperspektiv och dessutom innehåller en enorm artrikedom. För att skydda den tropiska skogen, krävs bland annat effektiv lagstiftning och fungerande rättssystem. På grund av djupgående korruption och undermålig skogsförvaltning, leder dock sällan utredningar och rapporter om allvarliga brott och överträdelser, till mer än rubriker.

I detta projekt vill ClientEarth bemöta skövlingen av tropisk skog genom att ställa skyldiga multinationella företag och investerare till svars i strategiskt utvalda rättsfall, som kan fungera prejudicerande och skapa ringar på vattnet på fler håll i världen. Rättsfallen kan därigenom också fungera för att reformera lagar, öka företagsansvaret och stärka styrningen av global handel av varor och råvaror som härstammar från tropiska skogsområden.

Projektet stöttas med 4 000 000 sek


Vad händer i projektet?

Kartläggning av möjliga vägar för att väcka åtal mot företag, identifiering av potentiella rättsfall med företag och investmentbolag som begått brott. Kartläggningsarbetet sker i samarbete med en rad andra nationella och internationella miljöorganisationer, nätverk av undersökande journalister, organisationer med expertis inom satellitövervakning, nationell och internationell rätt, samt jurister.


Varför fick projektet stöd?

För att motverka klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald vill Postkodstiftelsen bidra till att bevara tropiska skogar i Amazonas, Centralafrika och Sydostasien genom att stödja insatser som adresserar drivarna inom marknader, legala och politiska ramverk samt lokalsamhällen. Det här projektet är en del av den satsningen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i augusti 2023

För mer info: https://www.clientearth.org/