Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Climate Live 2: Artistic Activism and Advocacy

För att ge oss en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen och begränsa klimatförändringarna krävs nu snabba och kraftfulla politiska beslut. Inom musiken finns en lång tradition av att utövapolitiskt motstånd, protestera mot orättvisor och uttrycka obekväma åsikter. Och det finns flera exempel där fans fångats av en artists budskap och kollektivt organiserat sig för att lyfta en fråga. Allt fler artister vill engagera sig i klimatfrågan men många vet inte hur, är rädda för att göra fel eller saknar kunskap, verktyg och sammanhang. Samtidigt uttrycker många unga inom klimatrörelsen ett behov av kreativt utlopp för frustration och oro, och för sammanhang där klimatengagemanget också kan få vara lustfyllt och glädjerikt.

I detta projekt vill Föreningen LiveGreen, Fridays For Future och deras initiativ Climate Live, utbilda och stötta artister i att agera i klimatfrågan och engagera deras publiker i att ta ställning för en hållbar omställning, samt att stärka och utbilda unga i att leda artistsamarbeten, arrangemang och utveckla en långsiktigt hållbar ungdomsledd klimatrörelse med musiken som kraft.

Projektet stöttas med 1 875 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförande av utbildningarna i samarbete med klimat- och hållbarhetsforskare, PR-experter och med input från brittiska organisationer specialiserade på hållbarhetsarbete inom musikbranschen,
  • – Skapande av mötesplatser där diskussioner och samtal kan föras om hur musiksektorn kan arbeta med klimatfrågan och klimatrörelsen, både som bransch och enskilda artister och aktörer,
  • – Framtagning av en guide med goda exempel över hur artister på ett effektivt sätt kan samverka med klimatrörelsen,
  • – Planering och genomförandet av första klimatkonferensen för musikindustrin tillsammans med Svensk Live.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad kunskap och engagemang för klimatet inom musikbranschen, och att klimatrörelsen växer och når nya målgrupper.


Projektets tidsstatus

45%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i april 2025

För mer info: https://climatelive.se/startsida-2/