Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Coastal500: local governments for global action

Ohållbart fiske och annan exploatering av havs- och kustområden är ett hot mot ett stabilt klimat, biologisk mångfald och vår överlevnad. Många utmaningar som haven står inför behöver lokala lösningar och då har lokala beslutsfattare, såsom borgmästare, nyckelroller i detta arbete. För att dessa beslutsfattare ska kunna fatta beslut som bemöter både kortsiktiga och långsiktiga miljöutmaningar, behöver de få kapacitetsutveckling, förmåga att effektivt att kunna arbeta med policyutveckling och inspireras av lösningar som implementeras i liknande kontexter.

Rare inc vill med detta projekt bidra till välmående och hållbara kostsamheten i global syd genom att ge stärkt kapacitet till lokala beslutsfattare.

Projektet stöttas med 2 650 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Det befintliga nätverket Coastal500, som riktar sig till lokala beslutsfattare i kustsamhällen, utvecklas och expanderas.
  • – Implementering av praktiska lösningar genom en kombination av kapacitetsstärkande aktiviteter, träningstillfällen och utbyten för beslutsfattare globalt.
  • – En handbok som innehåller konkreta verktyg och resurser som stödjer implementeringen av lokala lösningar kring hållbar kustförvaltning och ett hållbart fiske tas fram och sprids.
  • – Ett system utvecklas som möjliggör uppföljning och rapportering av åtgärderna.

Varför fick projektet stöd?

Genom att stärka lokala beslutsfattares förmåga att bevara och skydda haven och bidrar projektet till biologisk mångfald och att motverka klimatförändringar.


Projektets tidsstatus

99%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i juli 2024

För mer info: https://www.coastal500.org/