Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

COMPASS – Dansnav över hela Sverige

De flesta som söker sig till en konstnärlig utbildning är nog införstådda med att det inte kommer bli helt enkelt att etablera sig inom sitt framtida yrkesområde. Arbetsmöjligheterna är få, konkurrensen hård, och det saknas fungerande strukturer för att underlätta för nyutexaminerade att möjliggöra steget ut i ett professionellt arbetsliv. Trots detta finns det ett stort intresse bland unga oetablerade dansare att hitta nya former att arbeta bortom institutionerna, i närmre dialog med publiken och samhället, och utanför storstadsregionerna.  

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med ilDance Ideell Förening och en rad lokala samarbetsparter, utveckla nya strukturer för att underlätta för unga dansare att kunna verka inom dansområdet, tillgängliggöra den samtida dansen och bidra till ett rikare kulturliv utanför storstadsregionerna.  

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 150 000 kr.


Vad händer i projektet?

I samarbete med nationella dansstödaktörer, regioner, kommuner, lokala dansskolor, bibliotek och andra okonventionella föreställningsarenor, kommer ett antal regionala dansnav att utvecklas. Två större dansföreställningar med unga dansare kommer också att produceras, genom vilka ett antal unga dansare får professionell erfarenhet. Genom att koppla samman de regionala naven med varandra i ett nätverk kan de samverka, utbyta erfarenheter, kontakter och göra gemensamma föreställningsbokningar. På så sätt kan en stabilare nationell infrastruktur byggas för att stärka den samtida danskonsten utanför storstäderna i stort, och unga dansare mer specifikt.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana”. 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i maj 2023

För mer info: http://www.ildance.se