Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Corporate Accountability Initiative

Projektet angriper problematiken kring straffrihet och syftar till att adressera luckor och brister i internationell rätt vad gäller företagsrelaterade övergrepp mot mänskliga rättigheter och andra grova internationella brott. Inom projektet kommer The Clooney Foundation for Justice att undersöka nätverk av utländska företag som gör sig medskyldiga till brott mot mänskligheten genom att till exempel delta i den illegala handeln med konfliktmineraler i Östafrika, samt verka för att dessa utkrävs ansvar. Målsättningen med projektet är att nationella åklagare och andra aktörer på nationell nivå ska vidta åtgärder mot företag som profiterar på konflikt eller på annat sätt bidrar till att underblåsa konflikt.

Postkodstiftelsen stöttar Clooney Foundation for Justice med 7,5 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor kommer från Svenska Postkodlotteriets specialprojektsfond.

 

 

 


Detta ska hända i projektet 

Fältundersökningar och framtagande av bevismaterial, underlag och argumentation som kan användas för att driva ärenden i rätten, samt framtagande av rapporter

 

 

 


Därför fick projektet stöd 

Genom att möjliggöra framgångsrika utredningar och åtal mot svåra brott i andra länder kan projektet bana väg för att fler krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott utreds och lagförs.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i mars 2021

För mer info: https://cfj.org/