Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Culture can’t wait

Det kulturella arvet i form av till exempel monument, museum och bibliotek är någonting som binder människor samman, bidrar till välmående och känsla av sammanhållning. Under krig och väpnade konflikter löper kulturarv ofta stor risk att förstöras. Ett annat hot mot kulturarvet är klimatkrisen och potentiella naturkatastrofer.

I detta projekt kommer ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) att utbilda så kallade Cultural First Aiders, som får utbildning inom första hjälpen för kulturarv. Syftet är att integrera skyddet av kulturarv i existerande första räddningsinsatser och humanitärt bistånd. Kulturen kan inte vänta – den ska skyddas tidigt!

 


Detta kommer att hända i projektet

De som går utbildningen i att bli Cultural First Aiders kommer bland annat att få färdigheter i att analysera en utvecklande kris och säkra kulturarv i riskzonen, samt att rädda kulturarv som redan utsatts.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Att vid en konflikt eller katastrof värna om kulturarvet, kan bidra till en hållbar och långsiktig återuppbyggnad och försoning i det aktuella samhället.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.iccrom.org/